სამედიცინო მარიხუანა. რით განსხვავდება კბდ ტგკ-სგან