კანაბისი: პიროვნების ბიპოლარული აშლილობის თერაპიის ეფექტურობა

პიროვნების ბიპოლარული აშლილობის თერაპიის ეფექტურობა

მოცემული დაავადების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ პიროვნების აფექტური აშლილობა შეიძლება გამოუვლინდეს ნებისმიერ ადაიანს განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, ეთნიკურობისა, სოციალური მდგომარეობისა და სიმდიდრისა. თუმცა დაავადება უმეტეს შემთხვევაში ახალგაზრდა ადამიანებს ხვდებათ 24-25 წ.

მაგალითად, ამერიკაში პიროვნების აშლილობის დიაგნოზით დარეგისტრირებულია მოსახლეობის 2.9%, სადაც „მძიმე“ პირველი კატეგორიით დიაგნოსტირებული პაციენტების 83%-ია. დაავადება არ გამოარჩევს რომელიმე სქესს. ეს დაავადებულ ადამიანთა დიდი კატეგორიაა მკურნაობის არაპროგნოზირებული შედეგებით, რადგან თანამედროვე მედიცინა პრეპარატების მცირე სპექტრს განკარგავს, რომლებიც, ამასთანავე არასაკმარისად ეფექტურია, მით უმეტეს, რომ არსებული ანტიდეპრესანტები და ანტიფსიქოტიკები ბიპოარულ სიმპტომების შემსუბუქებასთან ერთად, საწინააღმდეგო გამოვლინებებსაც აძლიერებენ. და ეს არაა ყველა ნაკლი. მედიკამენტების რეგულარული და გრძელვადიანი მიღება მრავალ ნეგატიურ გვერდით მოვლენებს იწვევს, პაციენტებში, სუიციდურ აზრების გაჩენამდეც კი მიყავს.

მოცემულ მომენტში, სხვადასხვა სახეობების ფსიქიკური აშლილობის თერაპიის შედარებით ძლირ საშუალებად ითვლება ლითიუმი. ამ მინერალით შეიძლება არსებითად შევამციროთ ნერვიული აქტივობის სიძლიერე და თავი ავარიდოთ დეპრესიასა და მანიაკალურ შეტევებს. თუმცა მხოლოდ პიროვნული აშლილობების მკურნალობით ლითიუმი არ შემოიფარგლება. ეს მინერალი ერთდროულად ძლიერ ნეგატიურ გავლენას ახდენს თირკმელებზე, და გათიშვამდეც კი შეიძლება მიიყვანოს ეს ორგანო.

ასევე, არსებობს პიროვნული აშლილობების მკურნალობისა და პროფილაქტიკის ფორმა მედიტაციები, ლოცვები, თვითშეგნება. სამწუხაროდ მათ მცირე პერსპექტიულობას ექიმები და ექსპერტებიც ადასტურებენ.

მეცნიერებისა და პაციენტების აზრი

სამედიცინო კანაფის აკრძალვა უმეტეს ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებულებში და მაღალი სამედიცინო პოტენციალით, დიდ ზარალს აყენებს სხვადასხვა დაავადებების თერაპიას, მათ შორის არასაკმარისად შესწავლილ პიროვნების აშლილობის დაავადებასაც. ამიტომ, ბიპოლარული აფექტურობის ბევრი პაციენტი, არსებულ ფარმაკოლოგიურ პრეპარატებზე გულაცრუებული, საკუთარ იმედებს კანაბისით მკურნალობაზე ამყარებენ.

სახელმწიფოებში სადაც მარიხუანა ლეგალიზებულია კანაფის თესლების ან თვითონ მცენარის ცდა საკუთარი დაავადებების თერაპიისთვის ბევრად მარტივია, რადგან სამედიცინო კანაბისი ამ ქვეყნებში თავისუფლადაა ხელმისაწვდომი. თუმცა, ყოველ შემთხვევაში მაინც თვითმკურნალობა უწევთ, რადგან პიროვნების აშლილობის დაავადების ოფიციალური სამედიცინო პრეპარატი ამ მცენარის გამოყენებით ჯერ ჯერობით არ არსებობს.

პაციენტების დამოკიდებულება, რომლებმაც ტრადიციული პრეპარატები კანაფით შეცვაეს, უმეტესად მცენარის ეფექტურებაზე მეტყველებს. მსურველთა გამოკვლევის თანახმად, მარიხუანა შველის მანიასა და დეპრესიას. თუმცა რამოდენიმე უარყოფით დახასიათებაც კი არსებობს (ფსიქოზების სტიმულირება, დეპრესიული ეპიზოდების გაძლიერება). მაგრამ რთულია ნეგატიურ აზრზე საუბარი, რადგან ყველა სუბიექტური იქნება. პრობლემა შეიძლება იყოს ინდივიდუალურ აღქმაში, არასწორ დოზაში, არასწორად შერჩეულ სამედიცინო მარიხუანას ჯიშში და სხვა.

პიროვნული აშლილობის თერაპიაში კანაბისის დადებითი თვისებები 1998 წელს აღნიშნა ჰარვარდის სამედიცინო ფაკულტეტის სამდეიცინო კანაფის ცნობილმა სპეციალისტმა ლესტერ გრინსპუნმა. ექიმი დარწმუნებულია, რომ მარიხუანა დღეს არის ბიპოლარულ აშლილობის სიმპტომებთან ბრძოლის რადიკალური საშუალება.

რამოდენიმე წლის შემდეგ ექიმმა სი ეიჩ ეშტონმა ვრცელ პუბლიკაციაში აღიარა ფარმაცეპტული პრეპარატების არაეფექტურობა ბიპოლარული აშლილობის თერაპიაში და მოუწოდა რომ უფრო ღრმად შეესწავლათ კანაფის გამოყენება წამლების ალტერნატიულს საშუალებად.

2012 წელს ექიმი რაფაელ ბრაგას მიერ გამოქვეყნებულია შრომა, რომელიც საუბრობს კანაბინოიდების მოქმედების ეფექტურობის შესახებ პიროვნული აშლილობის ემოციურ მდგომარეობასა და გონებრივ შესაძლებლობებზე. კვლევისთვის ბიპოლარული აშლილობის მოხალისეთა ორი ჯგუფი შეადგინეს. ერთ ჯგუფში მრავალი წლის სტაჟით მარიხუანას მომხმარებლები იყვნენ, მეორე კი „ფხიზლებისგან“ შედგებოდა. მათ ყველას ჩაუტარდათ თერაპია მარიხუანას სამედიცინო ჯიშების გამოყენებით. დავალებებში თავი უკეთ წარმოაჩინეს მარიხუანას აქტიურმა მწეველებმა, კონცენტრაციაში, მახსოვრობაში და ყურადღებაში უკეთესი შედეგები აჩვენეს.

ბიპოლარული აშლილობის თერაპიაში კანაბისის ეფექტურობის ამ სახალხო აღიარებებს მოჰყვა სამედიცინო კანაფის სფეროში ცნობილი სპეციალისტების ტაილერი და საგარას კვლევები, რომლებმაც დაამტკიცეს, რომ მარიხუანის აღიარება, როგოც პიროვნული აშლიობის თერაპიის ყველაზე რადიკალურ ღონისძიება, საშუალებას მისცემს მილიონობით დაავადებულ ადამიანს მიიღოს გამოჯანმრთელების შანსი.

კანაფის თესლების მიცემა და სამედიცინო ჯიშების გაზრდის უფლება თავის ტერიტორიებზე თუ უკვე გამზადებული პროდუქტის ყიდვა აფთიაქებში, ამის შესახებ ჯერ არ ყოფილა საუბარი. მაგრამ ფაქტია, რომ მედიკოსები ერთ ხმად საუბრობენ ამ მცენარის ეფექტურობის შესახებ ამ დაავადებების პროფილაქტიკაში, ეს უკვე დიდი ნაბიჯია და შანსი დაავადებულების გამოჯანმრთელობისთვის ან მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*