ლეგალიზაცია

მოცემულ რუბრიკაში ყველა მასალა კანაბისის ლეგალიზაციას მიეძღვნება. მოცემული თემა მეტად მძაფრია მთელ კანნაბის-კულტურისთვის და მისი კანონიერებისთვის გამომსვლელები არ აპირებე თავისი პოზიციების მიტოვებას, რაც არ უნდა იყოს.

ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის წინ შესაძლებელი იყო თითებზე გადაგვეთვალა ქვეყნები, სადაც კანაბისის კულტიცაცია და მოხმარება არ ისჯებოდა კანოით, მაგრამ 2018 წლიდა ეს სია საგრძნობლივ გაიზარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველ წელს ერთი მეორეს მიყოლებით შტატები ხმარს აძლევენ კანაბისის კრიმინალური ნივთიერებების სიიდან ამოშლას. კალიფორნიის მცხოვრებთათვის ნებადართულია რამოდენიმე ძირის მოყვანა საკუთარი მოხმარებისთვის.

წაიკითხეთ შემდეგ »

მარიხუანას ლეგალიზაცია

მარიხუანას ლეგალიზაცია

უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში არაერთხელ იქნა დასმული საკითხი მარიხუანის, როგორც ”მსუბუქი ნარკოტიკის”...
1
9 836