კანაფი: ტურეტის სინდრომის და შიზოფრენიით დაავადებულებს აქვთ იმედი