როგორი კანაბინოიდები არსებობს და როგორ მოქმედებენ ისინი