გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში: მიწიანი და უმიწო სუბსტრატები

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

სუბსტრატი კანაფის გაზრდისთვის — ეს არის მნიშვნელოვანი საკვები გარემო სხვადასხვა შემადგენლობით. გროვერები გამოიყენებენ სხვადასხვა სუბსტრატებს და ზოგჯერ ექსპერიმენტების გაკეთებაა საჭირო, რათა მონახონ ის ოპტიმალური, რომელიც პირადად მათთვის არის იდეალური. გრუნტების უმეტესობა შეიძლება გავყოთ ორ კატეგორიდ: გრუნტები რომელიც შეიცავენ ნიადაგს და უნიადაგო სუბსტრატები.

გრუნტი ინდორში: მოსავლიანობის ფაქორები

გრუნტი საშუალებას აძლევს მცენარეს ვერტიკალური პოზიცია შეინარჩუნოს, გაატაროს ჟანგბადი და წყალი, შეუძლია შეინარჩუნოს და განთავისუფლდეს საკვები ნივიერებებისგან. ის იცავს მცენარეს მჟავიანობის უეცარი ცვლილებებისგან, ჰაერის ტემპერატურისგან, რომლის დროსაც ირღვევა ფესვის სასარგებლო ნივთერებებით გაჯერების უნარი.

გრუნტი მოქმედებს მარიხუანას ზრდაზე შემავსებლის სტრუქტურით, pH, კონცენტრაციასა და საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობით. საკვები ნივთიერებების რაოდენობას გრუნტში განსაზღვრავენ ელქტრო გამტარობით. სუბსტრატის სტრუქტურა კავშირშია მისი ნაწილების ზომითა და სტრუქტურით და მოქმედებს ჰაერის შემადგენლობაზე, საკვები ნივიერებების ხელმისაწვდომობაზე და წყლის გაცვლაზე. კანაფის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანია დეზინფიცირებული გრუნტის გამოყენება, რომელიც არ შეიცავს სიცოცხლის უნარიან პათოგენურ ორგანიზმების საშიშროებას.

კონტეინერის ფართობი და გრუნტის რაოდენობა ინდორში შეზღუდულია, ამიტომ ესეთი სწრაფად მზრდადი და ძლიერი მცენარის გაზრდისთვის, როგორიც კანაფია, მნიშვნელოვანია შესაბამისი გრუნტი. ამგვარი მატერია ხელს უწყობს ფესვების სისტემის განვითარებას და საშუალებას აძლებას მას შეასრულოს თავისი ფუნქცია.

უხარისხო გრუნტი ხელს უშლიან კანაფის ინტენსიურ განვითარებას, შეუძლიათ მოსავლის დაკარგვამდეც მიიყვანონ მცენარე. გამოცდილებასთან ერთად გროვერი უკეთესად ხვდება რომელი გრუნტი ჭირდება კანაფს მოცემულ პირობებში და ცალკეულ ჯიშსაც კი, და ქმნის მაქსიმალურად შესაბაის გარემოს მცენარისთვის.

გარდა ნიადაგის ნაზავებისა და უნიადაგო სუბსტრატებისა კანაფი მოყავთ წყალშიც (ჰიდროპონიკა) და ჰაერში მუდმივი 100% ტენიანობით (აეროპონიკა).

ნიადაგური ნაზავები

ნიადაგური ნაზავები — ეს არის კლასიკური და მეტად ხელმისაწვდომი გრუნტი კანაფის გასაზრდელად, თუმცა ამ მატერიის თვისებები განსხვავდება შემადგენლობის მიხედვით. რეკომენდირებულია ახალბედებისთვის, მარტივი და სწრაფი ვეგეტაციის დასაწყებად. შესაძლებელია გამზადებული მიწის ნაზავების გამოყენება ოთახის მცენარეებისთვის, მიკრო და მაკრო ელემენტების ოპტიმალური შემადგენლობით. ასევე შეიძლება კომპოსტის დამზადება და ნარევების დამოუკიდებლად გაკეთება, შესაბამისი ნარევის შერჩევით. თუმცა ეს კი არის კანაფის გაზრდის ბუნებრივი გარემოს ყველაზე ახლო მეთოდი, თუ მიწის ნარევი დამზადებულია არასწორად, მცენარე უბრალოდ ვერ შეძლებს თავისი პოტენციალის რეალიზებას.

გროვის პრინციპები

ოთახის ყვავილის გაზრდის სულ მცირე გამოცდილებითაც კანაფის გაზრდა ნიადაგურ სისტემაში არ შექმნის დიდ პრობლემებს.

მორწყვის თავისებურებანი. კანაფის ნიადგში გაზრდისას მნიშვნელოვანია, რომ ფესვები იღებდნენ საკმარის ნამს, მაგრამ ჰაერის უკმარისობის გარეშე. თუ მცენარის ზედაპირის ნაწილები თითქმის არ განიცდიან ჰაერის უკმარისობას, ფესვებს შეუძლიათ დაიხრჩვნენ გრუნტის ზედა ფენის გამჭიდროებისგან და დანარჩენი ნაწილის არაფხვიერობისგან. მნიშვნელოვანია ასეთ გრუნტს მისცეთ გაშრობის საშუაება მორწყვებს შორის, რადგან სწორედ მაშინ არის ნიადაგში ჰაერის მაქსიმალური რაოდენობა, წყლისა და ჰაერის გაჟღენთვის გასაზრდელად გრუნტში გამოიყენებენ ჰაეროვან გამაფხვიერებლებს. მძიმე ტალახიანი ნიადაგი გროვისთვის არ გამოდგება.

სასუქების მიცემის თავისებურებანი. ასეთ გრუნტში მცენარის ფესვები გრძელი და მიხვეულ მოხვეული ხდება, რადგან მუდმივად საკვების ძიებაში არიან. ნიადაგური ნარევები უფრო ეფექტურად ინახავენ სასარგებლო ნივთიერებებს, ამიტომ მცენარე ესეთ გრუნტში შესაძლოა გადავაჭარბოთ სასუქით. გამზადებული უნივერსალური სასუქების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია მწარმოებლის დოზირების ინსტრუქციის მიყოლას, მინერალური მარილებით ნიადაგის დამარილების თავის არიდება.

გრუნტის გამოყენება განმეორებით. ნიადაგური ნარევების მეორედ გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი. ასეთი გრუნტის გასუფთავება რთულია ფესვებისგან და მისი გარემო ხელს უწყობს ობის და სხვა პათოგენური ორგანიზმების განვითარებას.

pH-ის ფაქტორი. ზოგი გროვერი ამტკიცებს, რომ ნიადაგური ნაზავები აუმჯობესებს გირჩების სურნელს და გემოს. ნიადაგური სისტემის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია მისი წყლის მაჩვენებლების შემოწმება. იდეალური pH კანაფის გარემოსთვის არის მსუბუქად მჟავე ან ნეიტრალური და შეადგენს 6,7 −7,0, ხოლო როდესაც pH 5,5-ზე დაბლაა ან 7.0-ზე მაღალი ზოგი ერთი სასარგებლო ნივთიერებების მიღება მცირდება. pH 4.0-ზე დაბალს ან 9,0-ზე მეტს შეუძლია დაწვას მცენარის ფესვები.

კომპონენტები — მიწა და არაორგანიკული შემავსებლები. ნიადაგის ნაზავს შეუძლია შეიცვას ტორფი, ქოქოსის ბოჭკო, ქვიშა, პერლიტი, ვერმიკუიტი, ჰუმუსი, სოიოს ფქვილი, ლიუცერნის ფქვისლი და სხვა კომპონენტები.

შემზადება. გარე გრუნტები აუთდორში საშუალებას აძლევენ მცენარეს მაქსიმალურად ინტენსიურად განვითარდნენ და ფესვებიდან ყველა სასარგებლო ნივთიერება მიიღონ. მათი ინდორში გამოყენებისთვის საჭიორა წინასწარ შევამზადოთ. თესლების გაზრდამდე რამოდენიმე თვით ადრე შეიძლება მათი მომზადება, ნიადაგის კომპოსტში მომწიფებისთვის. არა დეზინფექციურ გრუნტები შეიცავენ ცოცხალ ორგანიზმებს, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ კანაფზე დადებუთად ან გამოიწვიონ ისეთი პრობლემები როგორიცაა მაგალითად მავნებლები.

ნიადაგური ნარევების კომპონენტები

ინდორისთვის არ გამოიყენებენ ნიადაგს ბუნებრივი გარემოდან შეუცვლელი სახით. ნაზავი შეიძლება შეიცავდეს 8 და კიდევ უფრო მეტ კომპონენტს.

შეფუთული, გამზადებული ნაზავები — მარტივია და ხელმისაწვდომი. ახალი ნიადაგი ოთახის მცენარებისთვის მშვენიერი გარემოა კანაფისთვის: ხშირად ისინი არ შეიცავენ პათგენურ ორგანიზმებს, კარგი აერირება აქვთ, ითვისებენ და თავისუფლდებიან სასარგებლო ნივთერებებებისგან. ჩვეულებრივ მათში არის 2-4 კვირის საკვები მარაგი. თუმცა ნაზავების შემადგენლობა განსხვავდება, ჩვეულებრივ მათი pH შეადგენს 6,0-7,0.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

ფურცლებიანი ნიადაგი — რამოდენიმე წლის გადალპებული ხის ფროთლები. ეს არის საკვები, ფხვიერი და მსუბუქი ნიადაგი, რომლის წილი ნაზავში შეიძლება შეადგენდეს 1/5-1/4. ფოთლიანი მიწა შეიძლება იყოს მჟავე, pH 3-5. ფხვიერი და დანამატი კომპონენტის სახით მისი გამოყენება შეიძლება ტორფიან მიწასთან ერთად.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

დერნული მიწა — გრუნტის ზედაპირი, ჩვეულებრივ ველებიდან ან საძოვრებიდან აღებული. დერნული მიწის თვისებები განსხვავდება ადგილიდან საიდანაც ისინი არის აღბული. ტალახისა და მტვრის ნაწილების შემადგენლობის მიხედვით შესაძლოა იყოს მსუბუქი ან მძიმე. დერნულ მიწას ამზადებენ 1-2 წლის განმავლობაში, ერთ მეორის ფენის დადებით.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

ტორფული მიწა — ეს არის ბოლომმდე დაუშლელი ხავსის ნარჩენები. ინდორში გამოიყენებენ მსუბუქ და ფხვიერ ნიზინურ ტორფს, რომლის pH შეადგენს 5,5-7,0. მსუბუქი ნესტიანი გამაფხვიერებლით, ისეთით როგორიცაა პერლიტი ან ვერმიკულიტი, ტორფი წარმოადგენს მდიდარი ორგანიკის ნიადაგის ნარევის საკვებ კომპონენტს.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

თიხიანი მიწა — ნაწილობრივ თიხაში კანაფი ცუდად იზრდება, რადგან ეს გარემო ცუდი წყლისა და ჰაერის გამჟღენთია. თიხა ინახავს სინესტეს და სასარგებლო ნოვთიერებებს, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვა კომპონენტებთან ერთად, მაგალითად მსხვილი მდინარის ქვიშით ან ფურცლოვანი მიწით.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

ქვიშიანი მიწა — სუფთა ქვიშაში კანაფი ცუდად იზრდება, ქვიშას გამოიყენებენ სხვა უფრო ნოტიო და ჰაეროვან კომპონენტებთან ერთად. განსაკუთრებით არ არის რეკომენდირებული კანაფის გაზრდა სუფთა წვრილ ქვიშაზე, რადგან მასში წარმოიქმნება ანაერობული ზონები. ქვიშიანი მიწა სასარგებლოა მძიმე ნიადაგის გასაფხვიერებლად.

გრუნტის თავისებურებანი ინდორის პირობებში

ჰუმუსი — მეტად გავრცელებული ორგანიკული ნიადაგის ნივთიერებაა, მდიდარია საკვები ნივთიერებებით. ჰუმუსი წარმოადგენ მცენარეების ნაწილების ნარჩენებს, მას ხშირად აზავებენ კომპოსტის დამზადების დროს. მნიშვნელოვანია დეზინფიცირებული ჰუმუსის შეძენა.

უნიადაგო სუბსტრატები: კონტროლი და ტექნოლოგიები

მცენარის ინტენსიური ზრდითვის სუბსტრატები იგივე პრინციპით მოქმედებენ. ისინი ინერტულები არიან, ანუ ქიმიურად არ შედიან მოქმედებაში მორწყვისას სხვა ნივთიერებებთან. კარგი სტრუქტურა, ხშირად pH არ ქონა შესაძლებლობას აძლევს გროვერს მაქსიმალურად გაამახვილოს ყურადღება სასუქების ეფექტურებაზე და მოსავლიანობის გარდაზე.

ოთახის მცენარეების უნივერსალური სასუქების გამოყენებისას სუბსტრატის ეფექტურობა შეიძლება ისეთივე იყოს როგორიც ნიადაგურ ნარევში მცენარის გაზრდის დროს. დამოუკიდებლად დმზადებული საკვები ნაზავის გამოყენება საშუალებას აძლევს მაქსიმალური ინტენსივობის ზრდა განაპირობოს. უმიწო სუბსტრატების გამოყენება შეიძლება მრავალჯერ, ყოველი ახალი გროვის წინ დეზიმფექციის გაკეთების შემთხვევაში.

გროვის პრინციპები

მორწყვის თავისებურებები. ჰაეროვნების და აერაციის მაღალი დონის გამოპრაქტიკულად შეუძლებელია გადარწყვა, მნიშვნელოვანია არ დავუშვათ გრუნტის გამოშრობა. ფესვის სისტემისა და მწვანე მასის გაზრდასან ერთად სუბსტრატი მალე შრება.

სასუქების იცემის თავისებურებანი. უმიწო სუბსტრატები ინახავნე სასარგებლო ნივთიერებებს ნარევის სახით: ასეთ სუბსტრატში მცენარისთვის მნიშვნელოვანია დროული სასუქებით გამოკვება.

განმეორებითი გამოყენება. ინერტული მატერიალების გამოყენება შეიძლება როგორც კომპონენტის სახით ასევე კონტეინერის ან ჰიდროპონიკის შემავსებლის სახით. ხარვესტის შემდეგ ბევრი უმიწო სუბსტრატების მეორეჯერ გამოყენება შეიძლება. ასევე არაორგანიკული სუბსტრატებთან ნაკლებია გროუბოქსში კანაფისთვის პათოგენური ორგანიზმების შემოსევის რისკი.

კომპონენტები — მინერალები და ორგანიკული მატერია. სუბსტრატის შემადგენლობას ირჩევთ დამოუკიდებლად, შეგიძლიათ იცოდეთ ყველა ნივთერებების, ტემპერატურისა და სხვა გარემოს პირობებზე. ასეთ სისტემაში შედარებით მარტივია პროცესების განჭვრეტა, ვიდრე ნიადაგში ინდორის პირობებში გაზრდისას.

pH ფაქტორი. რადგან უმიწო სუბსტრატების უმეტესობა ინერტულია გროვერს შეუძლია აკონტროლოს გრუნტის pH წყლის მჭავიანობიდან. ეს საშუალებას მისცემს კანაფის სუბსტრატში გაზრდას pH-ის ოპტიმალური მაჩვენებლით, რომლის დროსაც სასარგებლო ნივთიერებებს ადვილად ითვისებს ფესვი.

უმიწო სუბსტრატების კომპონენტები

ქოქოსის ბოჭკო — გამაფხვიერებლის საკმარისი რაოდენობით ხელს უწყობს მცენარის გადარწყვისგან თავის არიდებას და გადამეტებული სისველის გამო ფესვის სისტემის პრობლემებისგან. მატერია შეიცავს არა მარტო ბოჭკოს, არამედ მტვერს და სხვა ნაწილაკებს, ამიტომ გამოყენების წინ შესაძლებელია რამოდენიმეჯერ გავლება. მატერიალი იწოვს წყალს, და მასთან საკვებ ნივთიერებებს. სუბსტრატი არ ლპება, აქვს სტაბილური pH, ჰაეროვანი და მსუბუქია.

პერლიტი — მთის ვულკანური ჯიშია, არ ლპება, არ იშლება მიკროორგანიზმების ზემოქმედების ქვეშ. პერლიტს გამოიყენებენ გრუნტში აერაციისთვის, იცავს მას შესქელებისგან, რის შედეგად ფესვებს შეუძლიათ თანაბრად გაიზარდონ მთელ კონტეინერში. გარდა იმის, რომ გრუნტი უფრო ფხვიერი ხდება და ფესვები მათთვის მნიშვნელოვან ჟანგბადს იღებენ, მატერიალი იცას ფესვებს ტემპერატურის უეცარი ცვალებადობებისგან. გრუნტი პერლიტით ნაკლებად ხურდება სიხეში და არ ცივდება სიცივეში. 1 გ. აგროპერლიტი იწოვს 4 მგ წლას, ამიტომ მატერიას შეუძლია წყალთან ერთად სასარგებლო ნივთიერებებისგან განთავისუფება.

ცეოლიტი — ჰაეროვანი მატერიაა, შეიძლება როგორც გრუნტის ერთადერთი კომმპონენტი იყოს გამოყენებული, ასევე სხვა მატერიებთან ერთად. ცეოლიტი აუმჯობესებს გრუნტის აერაციას და წყლის შენარჩუნებას, ძლიერი ფესვური სისტემის განვითარებას უწყობს ხელს. რადგან ცეოლიტს გამოიყენებენ ასევე როგორც კატის ტუაეტისთვის მისი შეძენა შეიძლება ზოომაღაზიებში. ცეოლიტში ადვილად შეიძლება აგეროთ დამწვარი ტალახი, რომელიც არ არ გამოიყენება როგორც გრუნტი მცენარისთვის. მატერიალის თვისებების შესამოწმებლად, მას ალბობენ წყალში: ცეოლიტი არ იშლება დასველების დროს.

მინერალური ბამბა — კარგია თესლების გაღვივებისთვის და მცირე სიმაღლიანი ჯიშების ვეგეტაციისთვის. ფაქტიურად, მატერიალ გამოიყენებენ როგორც მცენარის დამხმარეს ჰიდროპონული გაზრდის მეთოდის დროს. მინერალური ბამბის კუბიკები ინერტულებია, კარგად უშვებენ წყალს და მასთან ერთად სასარგებლო ნივთიერებებს. მორწყვის მეთოსდის არჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ სამშენებლო მინერალური ბამბმას აქვს წყლის განდევნის თვისება. ჰიდროპონიკისთვის აწარმოებენ სხვადასხვა ზომის კუბიკებს, რომლებიც იწოვენ წყალს. იმისთვის რომ აიცილოთ საკვები ნივთიერებების შესაძლო დეფიციტი, ორმოში თესლისთვის შეიძლება გამაფხვიერებელთან შეზაავებული ნიადაგის ნარევი ჩაუმატოთ.

კერამზიტი — ჰაეროვანი მსუბუქი მატერიაა, რომელსაც იღებენ ტალახის ბურთულების გაცხელების გზით სანამ არ გამაგრდება. კერამზიტის გამოყენება შეიძლება მრავალჯერ, რადგან ის ქიმიურად ინერტულია და არ იშლება მიკროორგანიზმების ზემოქმედებისგან.

გამოიყენებენ ასევე იაფფასიან ინერტულ ჰაეროვან მატერიალებს: პენოპლასი, პემზა, ხრეშს, თიხის ნაღებს და ა. შ. ყვეა ეს მატერიალი მოქმედებს იგივენაირად და გამიყენება მარიხუნის გასაზრდელად.

გრუნტი მოქმედებს მცენარის უნარზე აითვისოს ფესვების სისტემიდან სასარგებლო ნივთიერებები. გრუნტის ოპტიმალური შემადგენლობა ფესვის სისტემის განვითარებას უწყობს ხელს, საშუალებას აძლევს მცენარეს ისუნთქოს და მიიღოს საკმარისი რაოდენობის მინერალები. ნიადაგის ნაზავის არჩება ან უმიწო სუბსტრატის გროვის ტექნოლოგიებზე და მიზნებზეა დამოკიდებული.

Related posts

Discussion

1 комментарий
  • მადლობა.საკმაო ინფორმაცია მივიღე. დასტესვიდან რა დრო ანუ რამდენი საატია საჭირო განატება და სბნელე. ტუ შეგიზლიატ მომაწოდოტ ინფორმაცია.ანუ (პირველ ეტაპზე)

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*