როგორ შეეთავსება ერთმანეთს ყავა და კანაბისი და როგორ მოქმედებენ ორგანიზმზე