კანაფი და ძილი: რატომ ესიზმრებათ ფერადი სიზმრები კანაბისზე უარის თქმის შემდეგ