კანაფი და ძლი: რატომ ესიზმრებათ ფერადი სიზმრები კანაბისზე უარის თქმის შემდეგ