როგორ უნდა დადგინდეს კანაფის სქესი (თესლისგან) ყვავილობამდე მიყვანის გარეშე

როგორ უნდა დადგინდეს კანაფის სქესი

თუ შეადარებთ სქესის განსაზღვრის ამ მეთოდს ყვავილებობის პერიოდის დროს  დაკვირვებასთან, მაშინ ეს პრაქტიკულად იქნება 100% -ით დაცული ყველა შესაძლო ჩავარდნისგან. გროვერმა უნდა გაზარდოს კანაფი თესლისგან, ამ მეთოდის გამოსაყენებლად. შეუნარჩუნეთ მცენარეს ვეგეტაციის პერიოდი რამოდენიმე კვირის განმავლობაში , რათა მან შეძლოს მრავალი ღეროს გამოზრდა, რომელსაც წააჭრით მცირე ნაწილს (ყლორტებს). ეს ყლორტი უნდა იყოს მინიმუმ 4 სანტიმეტრის და უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი ინტეროდი.

საჭიროა დანომროთ მცენარეები რომელიც თესლებისგან მიიღეთ, რომ მოგვიანებით არ აგერიოთ ერთმანეთში.

აუცილებელია თითოეული მცენარისგან 2 ყლორტის აღება.  თითოეულ ამ ყლორტს ეძლევა იგივე ნომერი, რომელიც აქვს დონორ მცენარეს.

საჭიროა ყველა ყლორტის გაფესვიანება მიწაში, რის შემდეგაც, განათავსებთ მათ ყველას სხვადასხვა კონტეინერში.

ჩვენ ვიღებთ ერთ კლონს და ვათავსებთ დახურულ სივრცეში, ყვავილობისთვის, განათების რეჟიმი უნდა იყოს 12-დან 12 საათამდე.

ვინაიდან ჩვენ აღარ დაგვჭირდება ყველა ეს კლონი სქესის განსაზღვრის შემდეგ, აბსოლუტურად ნებისმიერი შუქის წყარო შეიძლება იქნას გამოყენებული.

ჩვენ დავტოვებთ ყველა სხვა კლონს ისე, რომ მათ განაგრძონ ვეგეტაცია. დროთა განმავლობაში, მოყვავილე მცენარეები საბოლოოდ გამოავლენენ საიდუმლოებას — რა სქესის წარმომადგენლები არიან ისინი, იდენტიფიცირეთ ისინი მდედრობითი სქესი. ვეგეტაციური კლონები კი რომლებიც უკვე სრულად მწიფდებიან, შეიძლება დაიწყონ ყვავილობა.

რაც შეიძლება მეტი მოსავლის მისაღებად, საჭიროა ვეგეტაციურ პერიოდზე გქონდეთ ყველა მცენარე რაც შეიძლება დიდხანს — როგორც დონორი, ისე კლონები, რომლებიც არ ყვავის. როგორც ერთი ასევე მეორე სამომავლოდ შესაძლოა გახდნენ დედობრივი მცენარეები, რომლისგანაც შესაძლებელი იქნება კლონების გამოყვანა ყვავილობისთვის, რაც მიზნად ისახავს საბოლოოდ კარგი და დიდი მოცულობის მოსავლის მიღებას.

თუ შენობაში არ არის ცალკეული ოთახები, იმისათვის, რომ მცენარეები, რომლებიც ჯერ კიდევ ვეგეტატიურ ეტაპზეა, დააშოროთ უკვე ყვავილებადი მცენარეებისგან, უბრალოდ უნდა დაველოდოთ, სანამ მათ არ შეუსრულდებათ 6-8 კვირა.  მცენარეების უმეტესობა გამოავლენს თავის სქესს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე.

თუ აღმოჩნდება რომ მათი სქესი მამრობითია, უმჯობესია დაუყოვნებლივ მოვაშოროთ ისინი. მხოლოდ 1 მამრსაც კი შეუძლია დამტვერვოს დანარჩენი მდედრობითი სქესის მცენარე, რომელიც იმყოფება ერთსადაიმავე ოთახში.  ამის გამო კი, შეგიძლიათ დაივიწყოთ უხვი და ძლიერი მოსავალი. ყველა დამტვერილი მდედრი მცენარე, პირველ რიგში, მთელ ენერგიას დახარჯავს თესლების შესაქმნელად. ამ შემთხვევაში, კონუსები იქნება პატარა და რაც მთავარია, ისინი შეიცავენ THC– ს მცირე დოზას.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდის დახმარებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეაჩეროთ მამრობითი მცენარეების ზრდა განვითარება. შესაბამისად, დიდი და ძლიერი მოსავლის ზრდის შანსი მნიშვნელოვნად იზრდება.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*