ნაპოვნია ბედნიერების გენი, რომელიც დაკავშირებულია მარიხუანასთან

ნაპოვნია ბედნიერების გენი

თუ შევადარებთ სხვადასხვა ადამიანებს, აღმოვაჩენთ, რომ ზოგიერთები ყოველთვის ბედნიერები არიან. რა ზემოქმედებს მათზე? სხვა ფაქტორების მიუხედავად, ცხოვრების ხარისხი განპირობებულია განსაკუთრებული გენით, რომელიც აკონტროლებს ადამიანის ზოგად მდგომარეობას, ასევე მარიხუანის მოხმარების ეფექტს. ამ მექანიზმის შესწავლით დაინტერესებულმა მკვლევარებმა ჩაატარეს იმიტირებული საინტერესო ექსპერიმენტი.

იაპონელმა მეცნიერებმა იპოვეს ვარიაბელური „სიხარულის გენი“

მეცნიერ მუშაკებმა ჩაატარეს გამოკვლევა ორასი მოხალისის მონაწილეობით, რათა გაეგოთ რამდენად კმაყოფილები არიან ისინი თავიანთი ცხოვრებით. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთს აქვს კონკრეტული გენის სხვადასხვაობა, რომელიც განაპირობებს ბედნიერების შეგრძნებას, ასეთი ადამიანები — ყველაზე ბედნიერები და ცხოვრების გარემოებებისადმი ადვილად მიდიან შესახვედრად.

გენი, რომელიც იპოვეს მკვლევარებმა, ინახავს ინფორმაციას CB1 კანაბინოიდური სისტემის რეცეპტორების შესახებ. იგივე რეცეპტორები არიან დამახასიათებელნი მარიხუანისათვის, რომელთაც მოჰყავთ ის მის ფსიქიატრულ ეფექტებთან.

მეცნიერები აცხადებენ, რომ კანაბინოიდების რეცეპტორების პირველი ტიპი პირდაპირ განაპირობებს ცხოვრების ხარისხს. ექსპერიმენტის ყველა შედეგი იყო გამოქვეყნებული სპეციალიზირებულ გამოქვეყნებაში „PLOS ONE“.

ნერვული სისტემა — ეს არის ადგილი, სადაც თავს იყრის ზემოაღნიშნული რეცეპტორები. ისინი განსაზღვრავენ თუ როგორ ვგრძნობთ ჩვენ შიმშილს, ტკივილს, როგორ მუშაობს ჩვენი მეხსიერება და მასთან დაკავშირებული პროცესები .

CB1 გენების ვარიაცია და მისი გავლენა ჩვენს ცხოვრებაზე

როგორც მიღებული მონაცემები გვიჩვენებს, თუ იცვლება გენის სტრუქტურა, რომელიც CB1 რეცეპტორების შესახებ ინფორმაციის კოდირებას ახდენს, შესაბამისად იცვლება ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია კანაბინოიდების მოქმედებაზე. მეცნიერებმა იპოვეს კანაფში 60 ფიტოკანაბინოიდზე მეტი და ყველაზე მეტი კონცენტრაციით ტგკ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ექსპერიმენტი არ ითვალისწინებდა მარიხუანის მიღებას მონაწილეებში. მეცნიერ მუშაკები იკვლევდნენ მხოლოდ შენაერთების მოქმედებას, რომლებიც გამომუშავდებოდა ორგანიზმში. ისევე როგორც ტგკ, ეს ნივთიერებები ზემოქმედებდნენ თავის ტვინის სხვადასხვა ნაწილებთან, რომლებიც ქმნიდნენ კმაყოფილების შეგრძნებას. ანანდამიდის — ენდოკანაბინოიდის, რომელიც აღმოაჩინეს პირველი, სახელწოდება წარმოიქმნა სიტყვა „ანანდა“ — რაც ძველი ინდურიდან ითარგმნება როგორც „მშვიდი“ ან „ბედნიერება“.

მეცნიერებმა დაასკანირეს მონაწილეთა ტვინი, რომელთაც ორგანიზმში აღენიშნებოდათ გენის ყველაზე აქტიური ვარიაცია. შედეგად დადასტურდა, რომ ტვინის ნაწილები, რომლებიც დადებით შეგრძნებებს აკონტროლებენ, ამ ადამიანებში მუშაობენ უფრო აქტიურად. მეცნიერთა აზრით ადამიანები, რომელთა ორგანიზმში მუშაობს გენის განსაზღვრული ფორმა, მეტად ღებულობენ კანაბინოიდებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი კმაყოფილნი არიან თავიანთი ცხოვრებით, ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე დანარჩენები.

მეცნიერები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ ადამიანებს, რომლებიც ფლობენ CB1 რეცეპტორების აქტიურ გენს, ძლიერად რეაგირებენ ცხოვრების ყველაზე კაშკაშა ეპიზოდებზე, რაც ნიშნავს, რომ მათ ცხოვრებაში ბევრად უფრო ხშირად ხდება პოზიტიური მომენტები.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*