კვლევა: კანაფი ეფექტურად უმკლავდება ასაკით გამოწვეულ ქრონიკულ ტკივილებს