როგორ მივიღოთ ფემინიზირებული კანაფის კაკლები?

როგორ მივიღოთ ფემინიზირებული კანაფის კაკლები?

ეს კაკლები სარგებლობს დიდი პოპულარობით გროვერებში. მათგან იზრდება მხოლოდ მდედრი მცენარეები. კანაფის ფემინიზირებული კაკლები საშუალებას მოგცემენ, ეკონომია გაუწიოთ თქვენს დროს და რაციონალურად გამოიყენოთ არსებული სივრცე კულტივაციისთვის. არ არის საჭირო სდიოთ მამრობითი სქესის წარმონაქმნებს,რომლებიც დამტვერავენ ყველა „გოგონას“ და სინსიმილას მიღება დარჩება მხოლოდ ოცნებად.

დღესდღეისობით კანაბისის ბაზარი თავის მყიდველს სთავაზობს ფემების უზარმაზარ არჩევანს. ყველა ცნობილი სტრეინი უკვე გაყიდვაშია ფემნიზირებულ ვერსიაში. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ საშუალებებს, მეთოდებს დ პროცესებს „მდედრი“კაკლების მისაღებად

საფუძვლები

საფუძვლები

კაკლები აღნიშვნით „ფემი“- მდედრი მცენარეების მიერ დამტვერვით მიღებული სხვა მდედრების შთამომავლობაა. მართალია წარმოუდგენლად ჟღერს , რომ ეს მართლაც ასეა. ამისათვის სელექციონერები ბუჩქს სტრესავენ ყველა შესაძლო საშუალებით, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს მიიღონ მტვრით სავსე პარკუჭები. მოდით,  განვიხილოთ დასტრესვის რამოდენიმე ვარიანტი, ამ რეზულტატის მისაღებად.

პირველი ვარიანტი- ქიმიოთერაპია

მდგომარეობს შემდეგში : მცენარის დამუშავება ხდება სპეციალურად მომზადებული კოლოიდური ვერცხლისწყლის ხსნარით. ამ პროცესის განხოციელება ხდება ყვავილობის სტადიაში 2 კვირის განმავლობაში. კოლოიდური ვერცხლის ხსნარის მისაღებად, აუცილებელია ავიღოთ ორი ცალი ვერცხლის მონეტა და შევაერთოთ 9-12 ვოლტზე. მონეტის კიდეები ჩავუშვათ დისტილირებულ წყალში და შევაერთოთ ქსელში. თორმეტი საათის განმავლობაში გამოშვებული ელექტრონული ველი აჯერებს წყალს საჭირო ნაწილაკებით.

ბუნებრივი მეთოდი

ბუნებრივი მეთოდი

გაღივებისთვის არადამაკმაყოფილი პირობები, ტემპერატურის ცვლილება, განათების რეჟიმის მკვეთრი ცვლა ამაღლებს ჰერმაფროდიტების წარმოქმნის რისკს — მდედრი მცენარეები მამრი პარკებით.  ეს ვარიანტი არ გამოდგება, რადგან წარმოექმნება  დიდი შანსი, შთამომავლობაც იყოს  ჰერმაფროდიტი.  და თუმცა ლიტერატურაში ეს მეთოდი აღნიშნულია, როგორც  ერთ-ერთი საშუალება, მაგრამ არის ბევრი უზუსტობა.

ფემინიზირება!

მცენარე გადადის ყვავილობის ფაზაში — განათების რეჟმი გადაირთვება ფაზაში 12/12-ზე(12 საათი დღის შუქზე, და 12 საათი სრულ სიბნელეში). ინსტრუქცია:

 • სანდო მწარმოებლისაგან შესაძლებელია კოლოიდური ვერცხლის კონცენტრატის შეძენა (Au), ან მზადდება ზემოთაღნიშნული მეთოდით. Au კონცენტრაცია არ უნდა იყოს 30 ppm-ზე დაბალი.
 • გამოირჩევა ერთი ან, რამოდენიმე ტოტი რომელიც ექვემდებარება დამუშავებას, ისინი ასხურებენ ხსნარს ყოველდღიურად  მამრი წარმოანქმნების გაჩენამდე ( მტვრის პარკუჭები). როგორც წესი, ამ პროცესს იშვიათად უჭირავს 12 დღეზე მეტი.

მითითება! დამუშავებული ტოტის გამოყენება დაუშვებელია!

ლოდინი ყვავილედების დასამწიფებლად

ვაგროვებთ მტვერს!

 • ერთ გახსნილ პარკს შეუძლია გაანაყოფიეროს ნახევარი ბუჩქი. მათ შესაგროვებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ დელიკატურობა.
 • ყვავილებს ათავსებენ ბნელ ადგილას სრულ გამოშრობამდე.
 • გამომშრალი ყვავილედები (ბანანები) ფრთხილად გადაიტანება სუფთა ზიპლუქში და თითებით ნაწილდება.
 • ინახება მაცივარში

განაყოფიერება!

 • მას შემდეგ, რაც „გოგონები“ გაყვავილდებიან, ითვლება 21 დღე.
 • მომზადებული მასალა, რომელიც გამოყვანილია მამრი პარკებიდან , პატარა ჯოხის დახმარებით სათუთად გადააქვთ ყვავილედების საკვერცხეებზე. არაა საჭირო მთლიანი ბუჩქის დამტვერვა. შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ტოტის.
 • განაყოფიერებული კვირტები წყვეტენ ფისის გამოყოფას და კონცენტრირდებიან ნანატრი „კაკლების“ ფორმირებაზე.
 • კაკლები აუცილებლად უნდა დამწიფდნენ ბოლომდე.
 • მიღებული სათესლე მატერიალის შენახვა აუცილებელია ჰერმენტულ კონტეინერში , ან ზიპლუქში დაბალ ტემპერატურაზე +4 — დან +7 გრადუს ცელსიუსზე. სახლის პირობებში ამის განხორციელება  შეიძლება მაცივრის გვერდით კარის თაროზე.

მიღებული სათესლე მატერიალის დათესვა შესაძლებელია რამოდენიმე თვის შემდეგ. თუ გროვერი მოისურვებს მაშინვე კაკლის ჩალობობას გასაღივებლად, გაღივების პროცენტული შანსი იქნება დაბალი.

ბუნებრივი მეთოდი

შეიძლება საკუთარი ჰიბრიდის გამოყვანა?

ეჭვგარეშე! თუ გროუბოქსში იზრდება სამი სხვადასხვა ჯიში, ხოლო მეოთხე დამუშავებულ იქნა ხსნარით, მაშინ შეიძლება „ბანანის მტვერი“ მოვაყაროთ ყველა ბუჩქს, უნიკალური ნათლულების მისაღებად. დაგრჩებათ  მხოლოდ მათთვის სახელის შერჩევა .

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*