კანაფის მოყვანა: ორგანული სასუქის საჭიროება

კანაფის მოყვანა: ორგანული სასუქის საჭიროება

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოხმარებამ კანაფის კულტივაციის სფერომდეც მოაღწია. სწორედ ამიტომ ორგანიკული წარმოშობის სასუქის  პოპულარობა  აქტუალური გახდა გროვერებში. ორგანიზმისთვის არამავნებელი განჯის(კვამლის და ფისის გარდა) მიღების შესაძლებლობის გარდა, მცენარის მომყვანებს გაუჩნდათ შანსი თავი აარიდონ კულტივაციის ნეგატიურ ზემოქმედებას არსებულ გარემოზე, გამოყენებული მეთოდებისგან დამოუკიდებლად.

ორგანიკა ყველგან

როდესაც ლაპარაკია პროდუქტის და თვითონ პროცესის სისუფთავეზე, მოხსენებული როგორც კანაბისის მოშენება, იგულისხმება არა მხოლოდ ორგანული სასუქების მოხმარება, იგულისხმება ასევე

  • ბუნებრივი სუბსტრატების გამოყენება მინარევების გარეშე (გარემო ხელს უწყობს მიკროორგანიზმების გამრავლებას, რომელიც ასტიმულირებენ მცენარის განვითარებას)
  • მცენარეთა დაცვის ბუნებრივი პროდუქტების გამოყენება( კულტურის გადანერგვის ჩათვით, იგივე ქიმიური დაცვა).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ორგანული სასუქის დამატება ასევე ასტიმულირებს მიკროორგანიზმების განვითარებას, რომელიც ხელს უწყობს ბუჩქის ზრდას. რეზულტატად კი, გროვერი ქმნის უნიკალურ ეკოსისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას,მთლიანობას, და ჯანმრთელს ზრუნვას. აღნიშნული მეთოდი მცენარის სასიოცხლო ციკლის ნორმალიზების საშუალებას იძლევა

არჩევანის შვიდი მიზეზი

ორი მიზეზი, თუ რატომ ორგანიკა, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ — ეს არის მავნე ქიმიკატების არარსებობა და ეკოლოგიაზე ზრუნვა. დავასახელოთ დარჩენილი ხუთი მიზეზი:

  • ზრდის დინამიკა (ჯანმრთელი მიკროფლორა მცენარეს საშუალებას აძლევს ბევრად სწრაფად და ეფექტურად შეითვისოს ყველა ის ელემენტი და ნაერთი, რომელიც ჰქონდა არასაკმარისი რაოდენობით, ამის ხარჯზე მიაღწიოს უფრო ადრე სიმწიფეს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო;
  • რეგულარული კვების საჭიროება (ორგანული სასუქები ურთიერთქმედებენ მცენარეებთან,ხოლო ეს უკანასკნელი უკვე თავისით არეგულირებს მიღებულ საკვებ ნივთიერებებს;
  • მწვანე მასის მოცულობა (კვების შეზღუდვის არარსებობა დ ყველა საჭირო ელემენტის შეწოვის აუცილებლობა — არის  მოცულობის სწრაფად აკრეფვის და შერჩეული კანაფის ჯიშის პოტენციალის გახსნის გარანტი);
  • მოსავლიანობა (პირდაპირ კავშირშია წინამდებარე პუნკტებთან: მეტი ღერო — გირჩების ხარისხი იზრდება);
  • ეკონომიკური სარგებელი (შეუზღუდავი კვება არის სრულიად სარგებლიანი, ნაწილი ხომ რჩება გრუნტში ან გარდაიქმნება სხვა სასარგებლო ნაერთად, ამ სტატიაში აღწერილი სუბიექტისგან განსხვავებით)

შეჯამება

ორგანიკის მოხმარებით, გროვერი კარგად გააკეთებს ეკონომიას, მიიღებს შესაძლებლობას ხელმეორედ გამოიყენოს სუბსტარტი შემდგომი გროვისთვის. მცენარეების სწრაფად დამწიფების სიხშირე სერიოზულად იზრდება, ხოლო არასასიამოვნო ნივთიერებების სუნი და გემო,  საბოლოოდ გამოვლინდება  როგორც უაღრესად სუფთა პროდუქტი. ახალბედები დააფასებენ ამ მეთოდს,  საკვების გადაუჭარბებლობის, ან არასაკმარისობის  არარსებობის გამო.   ხოლო გამოცდილი გროვერები კი ხარვესტის დადგომის  სისწრაფის გამო, რამდენადაც შეძლებენ აიღონ რამოდენიმე მოსავალი ერთ სეზონზე.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*