იდეალური სინესტე და ტემპერატურა კანაფისთვის (ცხრილი)