შესაძლებლობა გახდეს დიდი გუნდის ნაწილი

შესაძლებლობა გახდეს დიდი გუნდის ნაწილი

„იმისათვის, რომ გამოიმუშავოთ მეტი, საჭიროა სწავლა და საკუთარ თავზე მუშაობა. ჩვენ გვიხდიან არა დახარჯული დროის გამო, არამედ ჩვენი შესაძლებლობების მიხედვით.“ ბოდო შეფერი.

ძვირფასო აბიტურიანტებო და მოხალისეებო, ვისაც გსურთ გაიაროთ ტრენინგი გროვერების აკადემიაში! კანაფის კულტივაციის შესწავლის დამოუკიდებელი თვითნასწავლი მეთოდები დარჩა ბუნდოვანი, სისტემატიზაციისა და სათანადო ცოდნის დაგროვების არარსებობის გამო.  ჩვენს ფაკულტეტზე სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა დაეუფლონ არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ გამოიყენონ ის პრაქტიკაშიც ხარისხიანი მოსავლის აღების მიზნით. ჩვენ კი ვაძლევთ შემდგომი დასაქმებისთვის დახმარების გარანტიას. თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატების გავლის შემდგომ, ჩვენს სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა გახდნენ პროფესიონალი ბრიდერების ჯგუფის წევრები, რომელთაც ყოველდღიურად გამოჰყავთ კანაფის ჰიბრიდები. ასევე ჩვენს  კურსდამთავრებულებს უკვე შეეძლებათ გადასცენ თავიანთი დაგროვილი გამოცდილება ახალ სტუდენტებს, ჩაატარონ მასტერკლასები ლექციებზე გავლილი მასალის ფარგლებში.

გროვერთა აკადემიის ტრენინგების პლიუსები

დადებით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ტრენინგზე სპეციალობის ახალ საფეხურზე გადასვლა. სტუდენტები სრულიად ეუფლებიან ცოდნას და მეთოდიკას კანაფის მოყვანაზე სახლის პირობებში ჰიდროპონიკაში, მიწაზე და ქოქოსის გრუნტში, ეცნობიან გროუბოქსის ტექნიკურ აღჭურვილობას და იღებენ შთამბეჭდავ გამოცდილებას მაღალმოსავლიანობის მიღწევაში. თუ შემდგომ კურსდამთავრებულს გაუჩნდება სურვილი მონეტიზირება გაუკეთოს თავის ჰობს, აკადემიის ადმინისტრაცია მას გაუწევს მხარდაჭერას. ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მუშაობის პერსპექტივა საერთაშორისო ბრიდერთა კოლექტივში არ უკავშირდება ყვავილედების მოყვანას, ექსტრაქტების შექმნას და კანაფის სხვა პროდუქტების მიღებას. ჯგუფის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ახალი ჰიბრიდების გამოყვანა, (ფემინიზირებული სათესლე მატერიალის მიღება,რეგულარული ჯიშების გაკრეჭვა ახალი სტრეინების მიღების მიზნით, შტამებზე ავტომოყვავილე თვისებების მინიჭება და სხვა.)

პერსპექტივა

მსურველებს, რომელთაც სურთ მეტი განვითარება კანაფის ინდუსტრიის სფეროში, კურსების დამთავრების შემდგომ ექნებათ შეთავაზება, მიიღონ საკუთარი სათესლე მატერიალი ხელმძღვანელობის ზედამხედველობის ქვეშ. თუ სტუდენტი შეასრულებს პრაქტიკულ დავალებას, გამოყვანილ ჰიბრიდზე ტესტირების წარმატებით გავლის შემდგომ,  მას შევთავაზებთ თანამშრომლობას.

GanjaLive
https://hit.ganjalive.city/

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*