ინოვაციები, გამოგონებები და მეთოდები

ინოვაციები, გამოგონებები და მეთოდები

სწრაფვა მონაწილეობა მიეღო კანა-კულტურის trendsetters როლში , GanjaSeeds ბრენდ-ჯგუფს,  მიიყვანა ცალკეული მიმართულების აუცილებლობის შექმნისაკენ. ჩვენ უკვე გვაქვს, რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ. პირველი კონცეფციური ნამუშევრები უკვე წარმატებით რეალიზდა ბრიდერების ჯგუფის მიერ, სელექციის უამრავი შედევრის შექმნით სიდბანკებისთვის, რომლებიც შედის და ერთიანდება „განჯა სიდ ჯგუფში“. თუმცა, ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ  თვითშემოქმედი, გამოცდილი პროფესიონალების და მიზანდასახული ახალბედების ძიებას.

საქმიანობის პროფილი

პირობითად, ეგრეთწოდებული განყოფილება შეიძლება დავყოთ ორ ძირითად მიმართულებად:

  • პრაქტიკა
  • თეორია

პირველ შემთხვევაში იგულისხმება მოვლენები რეალური სამომავლო პრაქტიკული გამოყენებისთვის. მეორეში კი, ძირითად ადგილს იკავებს სამეცნიერო, თეორიული მიდგომები, მიმართული თეორიისა და ჰიპოთეზების წარდგენისაკენ, გამოკვლევების ჩატარებისკენ, ექსპერიმენტალური პროექტების განსახორციელებლად.

პრაქტიკული კონცეფციები

ჩვენდა გასაკვირად, დღედღეისობით კანა-კულტურაში უამრავი შემუშავებული მეთოდი არსებობს. მათ შორის ყველაზე აშკარა მიმართულებებად გამოვყოფთ შემდეგს:

  • კანაფის კულტივაციისთვის ტექნოლოგიების გაუმჯობესება;
  • გროვინგის პროცესის ავტომატიზაცია;
  • ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების რეალიზება ინბრიდინგიდან სტაფის ფინალურ გადამუშავებამდე;
  • ორიგინალური საინჟინრო გადაწყვეტილებები გროუბოქსის კონსტრუქციის სავენტილაციო სისტემისათვის;
  • მეთოდების შემუშავება, ინოვაციური სასასუქე მატერიალის მიღებისათვის.

აქვე აღვნიშნავთ, იმ არცთუისე მცირე შესრულებულ სამუშაოს, რომელიც ეხება ინდორში კლიმატის მართვას, ცალკე გამოვყოფთ საკმაოდ მარტივ, მაგრამ პრაქტიკულ მეთოდებს (გროუბოქსების მოდიფიკაცია, სანათი მოწყობილობების კონსტრუქციები)

მომავალი ახლოსაა

ვერ დაინახეთ თქვენი იდეისათვის სასურველი კონკრეტული მიმართულება? სრულიად შესაძლებელია, რომ სწორედ თქვენ გახდეთ GanjaSeedsGroup -ის მთლიანი განყოფილების თაიმ-ლიდერი. რათქმაუნდა, სასარგებლო კონცეფციის ქონის შემთხვევაში. შემოუერთდით ნოვატორების გუნდს და ერთად შევქმნათ მომავალი!

e-mail: sales@ganjaliveseeds.com
e-mail: prise@ganjaliveseeds.com

+3068 933 37 88
+3066 933 37 88
+3063 933 37 88

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*