უსაფრთხო მოწევა

უსაფრთხო მოწევა

კვლევებმა რომლებიც ჩაატარეს ორგანიზაციებმა MAPS და NORML, ვაპორაიზერების მაღალ ეფექტურობას ამტკიცებენ. ეს ტექნოლოგია დაფუძნებულია კანნაბიოდების ეფექტური აორთქლებისათვის სამყოფ ტემპერატურაზე, მაგრამ ამასთან იგი კანცეროგენებისა და მავნე ნივთიერებების წვისათვის საჭიროზე ნაკლებია. კვლევები ორგანიზებულ იქნა გერმანული კომპანიის Storz & Bickel Gmb H & Co-ის გამოშვებულ ვაპორაიზერ Vulcano -ზე. სამი 200მგ -იანი ნიმუში აორთქლებულ იქნა 155°С -დან — 218°С -მდე. კანნაბიოდების ეფექტური აორთქლების ტემპერატურა 180–190С -ია, ხოლო უმრავლესობა გარეშე ნივთიერებების, რომლებიც კანცეროგენებს წარმოქმნიან დაახლოებით 230С. შედარებისთვის აალებული ნიმუშის კვამლიც გამოკვლეულ იქნა.

კვლევა შესდგებოდა ორი ეტაპიდან: 1) ნიმუშების რაოდენობრივი ანალიზი სპექტოგრაფიის დახმარებით, აორთქლებული კანაბიოდების პროცენტის გამოსავლენად. 2) გაზის სპექტოგრაფით აორთქლების ფაზისგამოკვლევა, კვამლში კანცეროგენების და ტოქსიკური ნივთიერებების გამოსავლენად.

პირველმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ვაპორაიზერმა გამოანთავისუფლა 60%-მდე ტგკ ნიმუშიდან, მეორემ დაადგინა რომ კვამლის უდიდეს ნაწილს — კანნაბიოდები წარმოადგენდა და მათ გარდა კიდევ სამი ელემენტის შემცველობა დაფიქსირდა. უცხო ელემენტების და კანცეროგენების შედარებისთვის: უბრალო ბონგის ნიმუშში ისინი დაახლოებით 111-ია.

შედეგებმა დაადასტურა, რომ კანნაბიოდები შესაძლებელია მიეწოდოს ორგანიზმს პრაქტიკულად უცხო ელემენტების გარეშე, რომელთა შორის მავნე ტოქსინები და კანცეროგენებია.

ჯოინტების ცალკეულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 23–30% ტგკ ნადგურდება წვის სტადიაში პაროლიზის პროცესის დროს. აგრეთვე 40–50% კვამლთან ერთად განზე გადის, ფილტვებამდე კი აღწევს სულ რაღაც 16–19% ტგკ. ბონგის (უ წყლოდ) ანალოგიურმა გამოკვლევებმა, კვამლთან ერთად ტდკ — ს კვამლთან ერთად დანაკარგის გარეშე, ლაბორატორიაში იდეალური პირობების წყალობით აჩვენა 78%. სინამდვილეში ჩვეულებრივ პირობებში, ტგკ — ს ფილტვებში მიწოდების პროცენტი, ბევრად მცირეა, კერძოდ იმის გამო რომ ექსპერიმემტის დროს, თბებოდა ბონგში, ელექტრონულ დისკზე, ე. ი. წვისას კვამლი მიდიოდა კონკრეტულად ბონგში. წვის სტადიაში 22% დანაკარგი აგრეთვე აიხსნებოდა პიროლიზის პროცესით. ვაპორაიზერი ტგკ — ს კვამლთან ერთად დაკარგვის გამორიცხვისა და წვის სხვა პროცესის წყალობით გვაძლევს ტგკ — ს ათვისების უმაღლეს პროცენტს.

არავაპორიზებული არამედ უბრალოდ ცეცხლწაკიდებული ნიმუშის ანალიზის შედეგის მოყვანას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ, იგი ძალზე დიდია. უბრალოდ გავიმეორებ რომ კანაბინოიდების გარდა იგი შეიცავს 111 ელემენტს, კანცეროგენების ჩათვლით. და ტგკ -ს შემცველობა კვამლში არ აღემატება 10. კვლევების დროს გამოყენებული იყო 4,5% შემცველობის კანაფი.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*