რაში მდგომარეობს ინდიკას და სატივას შორის განსხვავება?

 რაში მდგომარეობს ინდიკას და სატივას შორის განსხვავება?

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*