ჰიდროპონიკა: საფუძვლები, გრუნტიდან გადმოტანა, ყველაფერი ppm/TDS/EC/CF