დახმარება — როგორ ავარჩიოთ კანაფის კაკლები

დახმარება - როგორ ავარჩიოთ კანაფის კაკლები.

ყურადღება! ინფორმაცია კანაფის კაკლების არჩევის შესახებ შემეცნებითი ხასიათისაა, მას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს მხოლოთ ქვეყნებში რომლებშიც არის დაშვებული მათი მოყვანა. აჯობებს გაეცნოთ თქვენი ქვეყნის კანონებს ამ საკითხის შესახებ.

კანაფის რეგულარული კაკლები

კაკლებს რომლებიც იძლევა როგორც მდედრ ასევე მამრ მცენარეს ეწოდება რეგულარული. განახლებული ჰიბრიდების გამოყვანის სელექციაში იყენებენ სწორედ ასეთი კანაფის კაკლებს. 50%−50%, რეგულარულ კაკლებში მათი შემცველობა დაახლოებით ასეთია, მაგრამ ეს ციფრები აბსოლიტურად დაახლოებითია. ყურადღება მიაქციეთ „ფემინიზირებულ“ კანაფის კაკლებს, თუ აპირებთ მხოლოდ მდედრი მცენარის გაზრდას.

„ფემინიზირებული“ კანაფის კაკლები

ასეთი კაკლების გაზრდა იძლევა მეტ უპირატესობას, ვიდრე უბრალო მდედრ კანაფის მცენარესთან მუშაობა. ეს ეხება ნებისმიერ პირობებში მათ მოყვანას. უბრალო კაკლებისაგან განსხვავებით ისინი ერთმანეთს უფრო გვანან, ისინი ჰომოგენურები არიან. მათ მოსავალიც უფრო მსგავსი აქვთ. მარიხუანა რომელიც მიღებულა ფემინიზირებული კანაფის ჯიშებისაგან ჯობს (გემოთი, არომატით, სიძლიერით): მარიხუანას, ანაშას, განჯას, ჰაშიშს, განჯუბასს, რომლებიც დამზადებულია უბრალო კაკლებისაგან მიღებული მოსავლისაგან. მათი პატარა ზომა კომპენსირდება მათი ხარისხიანობით. ახალგაზრდა მცენარე სავსეა ენერგიით, ძალით და სურვილით წინააღმდეგობა გაუწიოს პარაზიტებს და ავადმყოფობებს. მათი მოწევა უფრო გემრიელი და სასიამოვნოა.

ჰერმოფროდიტი

შესაძლებელია ჰერმოფროდიტის და მამრი მცენარის მიღება ფემინიზირებული კაკლებისაგან. გახსოვდეთ ეს. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ანაშას, ამის შანსი ძალიან მცირეა. დროულად მოაცილეთ ყვავილები ან სულაც მცენარე. დაასტაბილურეთ მცენარის ზრდის პირობები — ეს მთავარია იმისათვის რომ არ გაიზარდოს მამრობითი ყვავილი. ნებისმიერი სტრესი (განათების, სასუქების ცვლილების, ფოთლების შეჭრა) ხელს უწყობს მცენარეს დამტვერვის დაწყებაში.

ავტოყვავილებადი კანაფის კაკლები

სამწუხაროდ, განათების ციკლის ცვლილებაზე რეაგირებას ახდენს კანაბისი სატივა და კანაბისი ინდიკას მცენარეც. ყოველდღიური ფიქსირებული განათების საათები განსაზღვრავს მათ ყვავილობას. „ავტოყვავილებადი“ ჯიშის კანაბისზე განათების ციკლის ცვლა არ მოქმედებს. ავტოყვავილებადი არსებობს მხოლოდ რუდელარის ჯიშის კანაბისი. კანადის, ურალის და უდმურტიაში ჩატარებულია მუშაობა რუდელარისის სხვადასხვა ჯიშებზე, ავტოყვავილებადი კაკლების გამოსაყვანად. ტგკ -ს მცენარე არ შეიცავს. ფსიქოაქტიურს მას ხდის ინდიკასთან ან სატივასთან მისი შეჯვარება, რომლებიც შეიცავენ ამ ნივთიერებას. შედეგად მიიღება უმაღლისი ხარისხის, ძლიერი ავტოყვავილებადი ჯიშის კანაფი. ამ ჯიშს ახასიათებს ძალიან ხანმოკლე სასიცოცხლო ციკლი, მას ადრეული გაზაფხულიდან — აგვისტოს პირველ რიცხვებამდე რგავენ. აღმოცენებიდან მოსავლის აღებამდე სულ რაღაც ორი -ორნახევარი თვე გადის.

Outdoor & Indoor

კანაფის კაკლები არსებობს როგორც სათბურის ასევე ღია გრუნტისთვის. ღია გრუნტთან მუშაობის დაწყება უკეთესია აპრილის დასაწყისში, მაგრამ პირველ რიგში ახალგაზრდა მცენარის გროუბოქსში, სათბურში ან შუშის ქვეშ, გაზრდა უკეთესია, სანამ ის მოძლიერდება, პირველი რამოდენიმე კვირა.

მდედრი მცენარე 100 დან 400 გრამამდე მოსავალს იძლევა, ჯიშის მიხედვით. სასუქი, განათება და დარგვის დრო, გავლენას ახდენს მოსავალზე. ჩვენს კატალოგში კაკლების მოცემული აღწერა გაკეთებულია ნიდერლანდების გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატის მიხედვით. აღწერაში დახურულ სივრცეში აღსაზრდელი ჯიშის კაკლებია, ამიტომ მოსავლის აღბის ვადები მოცემულია ღია გრუნტზე მათ გასაზრდელად. ამ ჯიშის კანაფის კაკლები საუკეთესო მოსავალს იძლევა ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის ღია გრუნტებზე. ღია გრუნტისთვის განკუთვნილი კაკლები არ გაიზრდება დახურულ სივრცეში, იმ შემთხვევის გარდა თუ ეს ხსენებულია კატალოგში. ხელოვნური განათების ქვეშ მოყვანილი ანაშას მოსავალი დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე.

კანაფის ჯიში. კლონირების და გაზრდის მეთოდები

როდის მოხდა ყვავილობის პერიოდზე გადასვლა

თქვენი ბოქსის ოპტიმალური კლიმატსა და ტექ პირობებზე

ჩვენი კაკლების კოლექციას წარმოადგენს სხვადასხვა ჰიბრიდები F-1. ისინი გაუმჯობესებულ იქნა ორი „სუფთა ჯიშის“ კანაფის შეჯვარებით, რომლებსაც გააჩნდათ ეგრედ წოდებული „ჰიბრიდის სიძლიერე“. აქედან გამომდინარეობს რომ F-1 მშობლებზე უფრო ძლიერია. F-1 თაობისთვის დამახასიათებელია მხოლოდ ერთგვაროვანი მარიხუანას მცენარეები.

კალები ღია გრუნტზე მოყვანისათვის

მავნებლების მიმართ მაღალი გამძლეობა, გაძლიერებული სინათლის შთანთქმის უნარი, ბუნებრივ პირობებში გაზრდის ამაღლებული უნარი — ეს კანაფის კაკლებია, რომლებიც გამოყვანილია ღია გრუნტზე კულტივირებისათვის. ზრდის პირობებში მშვენივრად გადაიტანენ ძლიერ ამინდის კრიზისს და რა თქმა უნდა მოგვცემენ ბევრად უფრო მეტ მოსავალს თბილ და მზიან დღეებში. კანაფის გასაზრდელად ნიადაგს საჭიროების შემთხვევაში ცვლიან სასუქებით გაჯერებულით.

რასთან დაკავშირებით ღია გრუნტზე კანაფის გაზრდის მეთოდი, არის თქვენთვის რეკომენდირებული? მაგრამ განსხვავება ღია და დახურულ გრუნტზე მოყვანილ მარიხუანას შორის კარგად არის ნაცნობი მცოდნეებისათვის. არის განსხვავება დახვეწილ სურნელში, გემოსა და კაიფში. თვითონ გადაწყვიტეთ, გაზრდის რომელ მეთოდს აირჩევთ.

დაკეტილ გრუნტში მოყვანა და კანაფის კაკლები ამისთვის

კანაფის მოყვანა დაკეტილ გრუნტზე გროვერებს შორის ძალიან პოპულარულია. ამისათვის ბევრი მიზეზი არსებობს. უსაფრთხოებისა და კლიმატ-კონტროლის გაზრდილი დონე, თანამედროვე და ეფექტური დანადგარები. ამასთან მცენარე ყოველთვის ხელმისაწვდომია. თანაც შესაძლებლობა წლის ნებისმიერ დროს გავზარდოთ კანაფი. ონლაინ — შემკვეთებისთვის გასაცნობად კატალოგში მოცემულია მაღალხარისხიანი კანაფის კაკლების კოლექცია, რომლებიც შექმნილი არიან სახლის პირობებში გასაზრდელად. გადახდა შესაძლებელია საკრედიტო ბარათით, ბანკიდან თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულით.

ჩვენს მიერ ხორციელდება კანაფის კაკლების საიდუმლო შეფუთვას და გაგზავნას მთელ მსოფლიოში. 2005 წლიდან ვიცავთ დაახურულ გრუნტში მოსაყვანად გათვალისწინებული კანაფის კაკლების ხარისხს. თქვენ ხარისხითა და მოსავლით უკმაყოფილო არ დარჩებით, ჩვენი კომპანიის მიერ მოწოდებული კაკლების 90% აღმოცენდება და გაიზრდება, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ძუსტად მიჰყვეთ ონლაინ ინსტრუქციებს, ისინი შემუშავებული არიან გროვერების მიერ, კანაბისის კაკლების კულტივირების მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე.

ინდიკა, კანაფის კაკლები

მარიხუანას მოყვანაში ახალბედებს ვურჩევთ ამ დაბალი ჯიშის მცერარის არჩევას, იგი არ საჭიროებს ზრდის პროცესში განსაკუთრებულ მოვლას და მალე მწიფდება. თქვენი იმედები სრულიად გამართლებული იქნება ინდიკის ნებისმიერი ჯიშის ან ინდიკის ჰიბრიდის მიერ. გინდათ ტავიდან აიცილოთ პრობლემები მცენარის ყვავილობის პერიოდში, ამ შემთხვევაში შეიძინეთ Ganja Dwarf (Lowrider/Lowryder). კანაფის ჯიში Dwarf – კომფორტულია დამწყებთათვის, იგი არ საჭიროებს ბევრ სინათლეს. თქვენ სინათლის ფულის და დროის საგრძნობ ეკონომიას გააკეთებთ, რადგან ინდიკას ყველა ჯიშს სასიცოცხლო ციკლი ხანმოკლე აქვს.

მაროკო, ავღანეთი და ტიბეტი — ქვეყნები რომლებშიც ჰაშიში მზადდება. ინდიკა წარმოშობით იქედან არის. მას ძალიან მჭიდრო გირჩები (გალოვკები) აქვს რომლელთაც სურნელისა და გემოს ვრცელი დიაპაზონი გააჩნიათ. ინდიკას გააჩნია ძლიერი ეფექტი, იგი მოჰყავთ მოსადუნებლად და სტრესების მოსახსნელად.

ჰიბრიდები გამოჰყავთ სატივისა და მისგან საპირისპირო ინდიკისაგან. კაკლები რომლებიც შეჯვარების შემდგომ გაიზრდება და დამწიფდება ინარჩუნებენ ორივე მშობლის თვისებებსა და მახასიათებლებს.

სატივა — კანაფის კაკლები

ინდიკისაგან განსხვავებით სატივა მაღალი იზრდება. მისი გირჩები უფრო წვრილი და გრძელია. მას დამწიფებისთვის ბევრად უფრო მეტი სინათლე სჭირდება, ბოლომდე დამწიფებისთვის 9-15 კვირაა საჭირო. ეს ხდება იმიტომ რომ იგი წარმოშობით ტროპიკებიდან არის. კერძოდ: აფრიკა, მექსიკა, კოლუმბია. იქ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრად მეტი მზეა. სატივას ტკბილი სურნელი ახასიათებს. მისი სიმაღლე ორ მეტრამდეა. მას ინდიკასთან შედარებით ნაკლები მოსავალი აქვს, მაგრამ ეფექტი გაგაოცებთ.

სატივას მოსაყვანად საჭიროა სპეციალური განათება, ვენტილატორები, ელექტროენერგია. მას არ გააჩნია გაზრდისათვის ბევრი მოთხოვნილება. რეკომენდირებას ვუკეთებთ გამოიყვანოთ ეს ჯიში სახლის პირობებში, ხოლო ივნისის ბოლოს გადარგოთ იგი ღია გრუნტში.

ტეტრაგიდროკანნაბიოლისა (ტგკ) და კანნაბიდოილის (კბდ) შემცველობა

ჩვენ მოცემული ჯიშებში ამ ელემენტების % შემცველობის დემონსტრაციას ვახდენთ. ტგკ % კონტროლირება — არ არის ხარისხის მაჩვენებელი, იგი აჩვენებს “high” — ეფექტის ძალას. 5% — ზე მაღალი ნიშნავს ძლიერ ეფექტს. აქვს მნიშვნელობა გემოს, არომატს, შეგრძნებას, ეს კი თქვენი აღთქმის უნარის სპეციფიკაზეა დამოკიდებული. მნიშვნელობა აქვს ტგკ — სთან დაახლოვებულ ნივთიერებებს, მაგალითად კბდ რომლის მაჩვენებლებიც 0.1 დან 0.3% მდეა. კბდ-ს — გააჩნია ტრანკვილიზატორის ეფექტი, იგი არ ახდენს გავლენას მთავარ მოქმედებაზე.

Related posts

Discussion

1 комментарий
  • დემე

    ვარ დამწყები. გავეცანი აქ მოცემულ ინფორმაციას და მაგრად მომეწონა. კაკლებიც უკვე ნაყიდი მაქვს. გამოვიყენებ თქვენს რჩევებს. მადლობელი

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*