კანაფი: ტურეტის სინდრომის და შიზოფრენიით დაავადებულებს აქვთ იმედი

კანაფი: ტურეტის სინდრომის და შიზოფრენიით დაავადებულებს აქვთ იმედი

გთხოვთ, დატოვოთ კომენტარი

კომენტარი*

*

*