აუტოყვავილებადი რეგულარული კანაფის თესლები

აუტოყვავილებადი რეგულარული კანაფის თესლები

აუტოყვავილებადი რეგულარული კანაფის თესლების  მთავარი თვისება არის ყვავილობის შესაძლებლობა დამოუკიდებლად სინათლის ციკლისგან. ეს შედეგი მიღწეული იქნა ველური ჯიშების ფოტოპერიოდულ ჯიშებთან შეჯვარებით — ruderalis, რომლებიც არ არიან დამოკიდებულნი სინათლის ციკლთან.

უფრო მეტიც, მცენარის  მთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება მიაღწიოს მაქსიმუმ 10 კვირას, 4 კვირის შემდეგ კი იწყებს ყვავილობას.

კანაფის მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით, რეგულარული აუტოყვავილებადი ძალიან ჰგავს ფემინიზირებულს, კერძოდ, მათ არ ახასიათებთ განსაკუთრებული პრეტენზიულობა.

სხვა განმასხვავებელი ნიშნებია:

  • ზრდასრული მცენარის დაბალი სიმაღლე (არა უმეტეს 1 მეტრი). ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს იმ მევენახეებისთვის, რომლებიც კანაფის მოშენებას ძირითადად სახლში ეწევიან;
  • აუტოყვავილებადი რეგულარული თესლები გამოირჩევიან ყვავილობის ხანმოკლე პერიოდით,  რაც იმას ნიშნავს, რომ სათანადო პირობებში მათ შეუძლიათ სეზონზე რამდენჯერმე მოგცეთ მოასვალი.
  • შესანიშნავია დამწყებთათვის, რადგან მცენარეებს შეუძლიათ გაუძლონ გადამეტებულ მორწყვას, სასუქის მცირე რაოდენობას და დამწყები მევენახეების სხვა შეცდომებს;
  • SOG ან SCROG მეთოდების გამოყენებისას, მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად იზრდება.

ყველა ეს სიმარტივე ანაზღაურდება პროდუქტიულობის შედარებით დაბალი მაჩვენებლებით. მათი THC დონე ასევე მნიშვნელოვნად დაბალია, სხვა ჯიშებთან შედარებით. თუმცა, სელექციის წყალობით, რეგულარულ აუტოყვავილებად რამოდენიმე ტიპის ჯიშში, შესაძლებელი გახდა THC დონის 19%-მდე (ან მეტი) მიღწევა.

Related posts

Discussion

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*