ახალი მტკიცებულებები ოპიოდური ტკივილ გამაყუჩებლების ნაცვლად მარიხუანას გამოყენების სასარგებლოდ

ახალი მტკიცებულებები ოპიოდური ტკივილ გამაყუჩებლების ნაცვლად მარიხუანას გამოყენების სასარგებლოდ

გთხოვთ, დატოვოთ კომენტარი

კომენტარი*

*

*