როგორ არ დავუშვათ ფსიქოტროპული კომპონენტების დაკარგვა