დეფოლაცია — არასაჭირო სტრესი თუ მოსავლიანობის ამაღლების გასაღები?