განმასხვავებელი მაჩვენებლით, მიუხედავად ერთნაირი პირობებისა

განმასხვავებელი მაჩვენებლით, მიუხედავად ერთნაირი პირობებისა

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*