ისინი დაიწყენებ აქტიურად კონკურენციას ერთმანეთთან სინათლესთან ახლოს ადგილის მოსაპოვებლად

ისინი დაიწყენებ აქტიურად კონკურენციას ერთმანეთთან სინათლესთან ახლოს ადგილის მოსაპოვებლად

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*