ჭერი აღმოჩნდა საკმარისად მაღალი, რომ ბუჩქი არ შეხებოდა პირდაპირ სინათლის წყაროს

ჭერი აღმოჩნდა საკმარისად მაღალი, რომ ბუჩქი არ შეხებოდა პირდაპირ სინათლის წყაროს

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*