ამავდროულად მივიღებთ გირჩებს კანაბინოიდების მეტად მაღალი კონცენტრაციით.

ამავდროულად მივიღებთ გირჩებს კანაბინოიდების მეტად მაღალი კონცენტრაციით.

Write a Reply or Comment

Comment*

*

*